27 กุมภาพันธ์ 2561 ชาวหาดบุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ได้ทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลที่ ศาลาริมหาดบุ่งสระพัง

27 กุมภาพันธ์ 2561 ชาวหาดบุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ได้ทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลที่ ศาลาริมหาดบุ่งสระพัง

27 กุมภาพันธ์ 2561 ชาวหาดบุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ได้ทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลที่ ศาลาริมหาดบุ่งสระพัง
ภาพที่มาจากเฟสบุ๊ค : ยันปากน้ำ กระจ่างวงค๊