1

ประเพณีบุญวันเนา ตบประทาย(ก่อเจดีย์ทราย) บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง

2

แต้มอุบล กางเกงอุบลลายผาแต้ม สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตอีสานบนผืนผ้า

3

อบต กุดลาด ฟื้นฟู ประเพณีแห่ดอกไม้ ประเพณีสงกรานต์อุบล แบบโบราณ

4

กางเกงอุบล ลายผาแต้ม

HOME > เที่ยวอุบล ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี


ยินดีต้อนรับสู่ ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี. บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ชุมชนเข้มแข็ง ที่พร้อมด้วย แหล่งท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ด้านสถานที่ ท่องเที่ยว ได้รับ ความนิยม และ ยอมรับ จาก นักท่องเที่ยว ทั่วสารทิศ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่หลากหลาย ท่องเที่ยว ทางด้าน วัดวาอาราม วัฒนธรรม โบราณคดี และ ยังมีประเพณี ประจำปี ทุกๆปี ของ วันที่ 13 เมษายน นั่นคือ ประเพณีแห่ หลวงพ่อเงิน 700 ปี ชุมชน บ้านปากน้ำ ยังเพียบพร้อมด้วย เสน่ห์ แห่ง ธรรมชาติ แม่มูล ที่ หาดบุ่งสระพัง มหัศจรรย์ หาดทราย ผุด กลางเมษา ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ ธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี.

หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ชื่อว่าเป็น “ เมืองนักปราชญ์ ” มาตั้งแต่โบราณกาล สาเหตุอันเนื่อง ด้วย อุบลราชธานี นั้น มีความร่ำรวย ใน ความงาม ทางด้าน ศิลปะวัฒนธรรม ของ ท้องถิ่น ที่สั่งสมมานาน และ สืบเนื่อง กันมา กว่า 212 ปี สิ่งเหล่านี้ ล้วน ประจักษ์ และ เป็นที่กล่าวขาน ทั่วสารทิศ ต่อ ผู้มาเยือน เมืองดอกบัว ดินแดน นักปราชญ์ แห่งนี้ ประการหนึ่งนั้นก็คือ อุบลราชธานี มี วัดวาอาราม และ ศาสนสถาน ที่ปรากฏ อยู่ทุก แทบหัวมุมถนน ในเขตพื้นที่เมือง อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็น ขุมคลัง ที่ เจริญไปด้วย วัดวา อาราม ศาสนสถาน ต่าง ๆ จาก โบราณกาล จนถึง ปัจจุบันกาล ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี อีกหนึ่ง ชุมชน ภายในอดีต ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติตามคำสั่งสอน ของ พระบูรพาจารย์ มานมนาน ตั้งแต่ พระครูวิโรจน์รัตโนบล (หลวงปู่รอด) , พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล), พระอาจารย์มหา มังกร ปัญญาวโร และ อีกทั้งยังมี พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเงิน 700 ปี ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ แห่ง วัฒนธรรม และ มหาศรัทธา เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ชุมชน ใกล้เคียง และ ใน จังหวัดอุบลราชธานี คนอีสาน ที่ มีความศรัทธา ใน หลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ แห่งนี้ อันสืบเนื่องจาก หลวงพ่อเงิน เป็น พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน ล้านช้าง อายุ ประมาณ 700 ปี ได้ขุดพบเมื่อ พ.ศ. 2515 ภายหลัง ลำแสงประหลาด พุ่งขึ้นใส่ เครื่องบิน ทหารอเมริกัน ใน ขณะบินลาดตระเวน บริเวณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ และ โดยการ นิมิตร จาก พระมงคลธรรมวัฒน์ พระผู้มีปฎิปทา ผู้นำด้านการพัฒนา ชุมชน และ เป็นที่เคารพนับถือ ของ ศิษยานุศิษย์ ทุกทั่วสารทิศ ณ ปัจจุบัน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ยังเป็น สำนักเรียน เปิดทำการสอน แผนกนักธรรม ,พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และ แผนกบาลี โดย พระศรีวิสุทธิมุนี ( วิมาน กันตสีโล ) เปรียญธรรม 8 ประโยค (รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ) และดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ณ ปัจจุบัน เป็นพระผู้สืบทอด เจตนารมย์ และ สืบสาน งานพัฒนา ต่อจาก พระมงคลธรรมวัฒน์ ด้วยเดชะบุญบารมี อันสูงส่ง ต่อ ชุมชน และ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) แห่ง วัดสระเกศ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ ท่าน เจ้าคุณ พระราชกิจจาภรณ์ ( เทอด ญาณวชิโร ) ท่านฯ เป็น องค์อุปถัมภ์ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง และ ชุมชน หมู่ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง แห่งนี้. บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี  นอกจาก มี หลวงพ่อเงิน เป็นที่ ศรัทธา ของ มหาชน ชุมชนยังมี บ้านปากน้ำ นอกจากน้ำ ยังมี วัดป่าสถานปฏิบัติธรรม แห่งชุมชม หรือผู้ที่สนใจจะมาปฏิบัติธรรม นั่นคือ วัดป่าบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ศาสนสถานเก่าแก่ ของศาสนาพราหม์ ในอดีต ใช้เป็นประกอบพิธีพรามหม์ ใน ยุคอาณาจักรขอม ที่เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งในอดีต วัดป่าบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ แห่งนี้ เป็นที่ ขุดพบ หลวงพ่อเงิน, พระพิฆเณศวร์ หินศิลา ศิวลึงค์ และ ฐานโยนี แท่งศิลา จารึก ต่าง ๆ  อีกหนึ่งสถานที่  แหล่งท่องเที่ยวอุบล แพร้านอาหารริมน้ำ ชื่อดัง ริมเมือง นั่นคือ “ หาดบุ่งสระพัง “ ร้านอาหาร แพภัตตาคาร.

วัดป่าบ้านบาก-หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี

ริมน้ำ ทอดยาว ตามลำน้ำ แม่มูล เป็น กิโล เป็นที่ นิยม ของ นักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมเยือน อุบลราชธานี. หาดบุ่งสระพัง หาดน้ำจืด แม่น้ำมูล สามารถเล่นน้ำได้ เนื่องจาก น้ำตื้นเขิน และ เป็น หาดทราย น้ำ ใส สะอาด อีก ทั้งยังมี กิจกรรม ท่องเที่ยว ทางน้ำ สำหรับ นักท่องเที่ยว ทางน้ำ นั่นคือ ล่องเรือ ชม แม่มูล และ ล่องเรือ ชม บุ่งสระพัง ฯลฯ.

ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ยังมี แหล่งศึกษา พันธ์ไม้ธรรมชาติ ป่าดงธรรมชาติดงปู่ตา “ ณ ปัจจุบัน เป็นพื้นที่ ป่าสงวน และ ยังมี บ่อน้ำผุด เป็น น้ำผุด ธรรมชาติ มี น้ำเย็น ใส สะอาด บ่อน้ำผุด ดงปู่ตา ได้ไหล มาจาก ใต้ดินตลอดเวลา ไม่มีเหือดแห้ง ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน, สันนิษฐานใน ยุคอาณาจักรขอม เจริญรุ่งเรือง บ่อน้ำผุด ดงปู่ตา บ้านปากน้ำ เป็น น้ำบ่อ อันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคราวครั้งอดีต เพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ทาง ศาสนาพราหมณ์ อันเนื่องจาก บ่อน้ำผุด แห่งนี้ ตรงตาม หลักพิธีกรรม ศาสนาพราหมณ์นั่นคือ หากสถานที่ใด เป็น ศาสนสถาน ในการ ประกอบพิธีกรรม ของ ขอม ในระยะ ใกล้เคียง แห่งสถานที่แห่งนั้น จะต้องมี น้ำผุด น้ำโจ้ก ซึ่งถือว่าเป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง เป็น ส่วนหนึ่ง ในการใช้ ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา ของ พราหมณ์ อีกหนึ่ง ในพื่นที่ ซึ่งไมห่างกันนัก โนนวัด ศาสนสถานเก่าแก่ ตามรอย แห่งพระเกจิดัง แห่ง อีสาน “ เทพเจ้าแห่งอีสาน และ บูรพาจารย์ นั่นคือ หลวงปู่ดีโลด หลวงปู่รอด นนฺตโร “ ผู้บูรณะพระธาตุพนม ที่ นครพนม ใน อดีต, ซึ่งได้มาสร้าง และ ก่อตั้ง โนนวัด วัดเก่าแก่ ดั้งเดิม ของชุมชน บ้านปากน้ำ เมื่อคราวครั้ง บ้านปากน้ำ ยังตั้งอยู่ ริมบุ่งสระพัง ในอดีต. ณ ปัจจุบัน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง เป็น สถานที่ ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว มาเยี่ยมเยือน เป็นประประจำ เนื่องจาก มาสักการะ หลวงพ่อเงิน เที่ยวชมพิพิธถัณฑ์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำมูน ชุมชน หลังจากนั้น ก็ สามารถ แวะทานอาหาร พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ชิดติดธรรมชาติ ร้านอาหาร แพริมน้ำ ที่ หาดบุ่งสระพัง และ สักการะ เจดีย์บุ่งสระพัง มาเที่ยว ชุมชน ปากน้ำบุ่งสระพัง ที่เดียว อาหารอร่อย ได้สาระ แบบครบสูตร ก็ว่าได้ ที่ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

เจดีย์บุ่งสระพัง-บ้านปากน้ำ-บุ่งสระพัง