"วันจตฺตสลฺโลรำลึก" ครบรอบ 16 ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) อดีตเจ้าคณะตำบลกุดลาด , อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)และ พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์) โดย คุณไพที่ พิชัยสวัสดิ์ - คุณฐานิตา สามัคคี คุณฎาพ์วี พิชัยสวัสดิ์ - พร้อมครอบครัว ประธานกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิชเณศวร์) บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

“วันจตฺตสลฺโลรำลึก” ครบรอบ 16 ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

อดีตเจ้าคณะตำบลกุดลาด , อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)และ พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์)

โดย คุณไพที่ พิชัยสวัสดิ์ – คุณฐานิตา สามัคคี คุณฎาพ์วี พิชัยสวัสดิ์ – พร้อมครอบครัว ประธานกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิชเณศวร์) บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 08.00 น.
– แห่องค์กฐินสามัคคี และต้นปราสาทผึ้งจากวัดปากน้ำ เข้าสู่วัดป่าบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์)
เวลา 09.30
– เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน
– ถวายไทยธรรม
– ทอดผ้าไตรบังสุกุล
– พระสงฆ์ทั้งนั้น พิจารณาผ้า
– อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร
เวลา 10.10 น.
– ศิษยานุศิษย์ในพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จติตสลฺโล) ประกอบพิธี บรรจุวัตถุมงคลลงสะดือศาลพระพิฆเณศวร์
– พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 10.40 น.
– พิธีถวายผ้ากฐิน
– พระสงฆ์สวดอุปโลกนั้นกรรม
– พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร
เวลา 11.00 น.
– ถวายภัตตาหารเพล
– เสร็จพิธี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์)
โทร.084 877 1327