ลอยกระทงที่ เจดีย์บุ่งสระพัง

บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันลอยกระทงที่เจดีย์บุ่งสระพัง ชาวบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ที่เจดีย์บุ่งสระพัง โดยเริ่มจากช่วงเช้า

บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันลอยกระทงที่เจดีย์บุ่งสระพัง ชาวบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ที่เจดีย์บุ่งสระพังกิจกรรมในช่วงเช้า

  • เวลา 08.00 น. เป็นกิจกรรมการบุญการกุศลของชุมชน เริ่มจาก ขบวนแห่กองกฐินสามัคคีและปราสาทผึ้งเคลื่อนออกจากวัดปากน้ำไปตามเส้นทางหาดบุ่งสระพัง แล้วเข้าสู่วัดป่าบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินและฉลองปราสาทผึ้งในวันจตฺตสลฺโลรำลึก เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงหลวงตาจันทร์ ผู้อัญเชิญหลวงพ่อเงิน 700 ปี ขึ้นมาจากพื้นดิน ตรงบริเวณดงพระคเณศ ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดป่าพระพิฆเณศวร์ ในปัจจุบัน จากนั้น
  • เวลา 10.00 น ประกอบพิธีปิดสะดือศาลปู่ดงพระคเณศ โดยจะมีการบรรจุวัตถุมงคลที่ขุดขึ้นมาเก็บไว้ ขณะทำการบูรณะศาลปู่ ผู้ประสงค์จะนำสิ่งของมารวมบรรจุก็สามารถนำมาได้ในวันเวลาดังกล่าว เสร็จแล้ว ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี ซึ่งวันดังกล่าว เป็นวันสุดท้ายของกาลกฐินในปีพุทธศักราช 2566 นี้ เสร็จแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมแข่งเรือหาปลา ในบุ่งสระพัง เพื่อความสามัคคีของชมชน โดยทีมเรือพายที่ร่วมแข่งขัน มีทั้งทีมชายและทีมหญิง ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง
  • เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทีมที่นำเรือหาปลาเข้าร่วมแข็งขันจะได้รับของที่ระลึกทุกทีม ส่วนทีมที่ชนะเลิศ และทีมอันดับสอง อันดับสาม จะได้รับชุดไฟติดศีรษะหาปลาและไฟกรีดยาง จากนั้น
  • เวลา 18.00 น ร่วมลอยกระทงชมไฟที่เจดีย์บุ่งสระพัง และชมกิจกรรมนันทนาการ จุดพลุ จุดตะไล และฟังหมอลำซิ่ง