บุญมหาสังฆทานเผือก-มัน และมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงาน บุญมหาสังฆทานเผือก-มัน

และมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ประจำปี 2566
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ติดต่อเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาหรือเจ้าภาพโรงทานได้ที่
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร 084-877-1327
หรือ line id : @646yjhia