เที่ยวอุบล ไหว้พระ หลวงพ่อเงิน 700 ปี หาดบุ่งสระพัง ปากน้ํา อุบลราชธานี - ส่งเสริมท่องเที่ยว ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี มาที่เดียว เที่ยวครบ ไหว้พระ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร หลวงพ่อเงิน 700 ปี เยือน หาดบุ่งสระพัง แพริมมูล