วัดป่าบ้านบาก-หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี