อาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

อาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง เป็นอาคารเอนกประสงค์, วัตถุประสงค์ ใน การสร้าง อาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์

  • อาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้นที่ 1 ห้องชั้นใต้ดิน เพื่อใช้สำหรับประชุม สัมมนา วิชาการต่างๆ ตลอดทั้ง กิจกรรมสังคม อื่น ๆ ของ ชุมชน และ หน่วยงานราชการ
  • อาคาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้นที่ 2-4 เพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักของ พระภิกษุ สามเณร ที่ ศึกษา แผนกนักธรรม แผนกบาลี และ พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

สถานที่สำคัญ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง