หลวงพ่อเงิน 700 ปี ( องค์จำลอง )

ความเป็นมา หลวงพ่อเงิน องค์จำลอง ขนาดหน้าตัก 8 เมตร สูง 18 เมตร ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ กทม. ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานฤกษ์ และยกฉัตรพร้อม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออำนวยศรัทธาพุทธศาสนิกชน ได้สักการะ หลวงพ่อเงิน 700 ปี ด้วยความสะดวก และ เป็น สถานที่รวมจิตใจ ของ พุทศาสนิกชน ทั่วไป ตลอดการจัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิเช่น งานสมโภชน์ เป็นต้น
พุทธศาสนิกชน ทั่วไป จากทั่วสารทิศ หลั่งไหลมา พร้อมจิตใจ เปี่ยมล้น ด้วยศรัทธา อันยิ่งใหญ่ เพื่อได้ประกอบพิธีสมโภชน์ วาระโอกาส วันพิเศษ ต่อ หน้าองค์ หลวงพ่อเงิน 700 ปี องค์จำลอง ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง อุบลราชธานี

สถานที่สำคัญ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง