วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 23 ตาราวา วัดปากน้ำ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2320 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

วัดปากน้ำ ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. 2493 และตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เมื่อ พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน และ พ.ศ. 2549 ได้ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยขยายเป็นห้องเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ด

วัดปากน้ำ มีวัดที่อยู่ในอุปถัมภ์ 1 วัด ชื่อ วัดป่าพระพิฆเณรศวร์ ตั้งอยู่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ เดิมเป็นวัดร้างอยู่กลางป่าใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ใช้เป็นที่สำหรับปักกลดเจริญสมาธิภาวนา ต่อมาท่านได้ทำการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยสร้างศาลาการเปรียญกุฏิพำนักสำหรับพระที่ธุดงค์ผ่านมา
นอกจากนี้ วัดปากน้ำ ยังมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง ตั้งอยู่ริมฝั่งบุ่งสระพัง ในเขตบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรวัดปากน้ำ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบุ่งสระพัง” หรือ “วัดป่าท่าน้ำคำ” เดิม หลวงปู่พระครูวิโรจน์รัตโนบล ผู้เป็นอาจารย์ของพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) เป็นผู้สร้าง เนื่องจากชาวบ้านย้ายบ้านหนีภาวะน้ำท่วม ทำให้วัดป่าท่าน้ำคำมีสภาพเป็นวัดร้าง ต่อมาท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ได้เข้าไปพัฒนาขึ้นเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมอีกครั้ง

ลำดับเจ้าอาวาส วัดบ้านปากน้ำ, วัดปากน้ำ มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้ว จำนวน 10 รูป ตามลำดับ ต่อไปนี้

 • รูปที่ 1 ญาท่านหลอด
 • รูปที่ 2 ญาท่านคำภา
 • รูปที่ 3 ญาท่านโคตร
 • รูปที่ 4 ญาท่านสังข์
 • รูปที่ 5 ญาท่านทา
 • รูปที่ 6 ญาท่านกว้าง
 • รูปที่ 7 ญาท่านทัน
 • รูปที่ 8 ญาท่านพิมพา
 • รูปที่ 9 พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) พ.ศ. 2493 – 2550
 • รูปที่ 10 พระศรีวิสุทธิมุนี ( วิมาน กันตสีโล ) ป.ธ. 8  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

วัตถุมงคล วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี (หลวงพ่อเงิน 700 ปี )

 • กรุวัดป่าพิฆเณศวร์ อุบลราชธานี
 • พระสมเด็จพระผงวรมันตร์
 • สมเด็จพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก
 • พระสมเด็จพระผงชัยวรมันตร์ ปิดทอง
 • พระผงชัยวรมันตร์
 • พระปิดตา ผงชัยวรมันตร์
 • นางกวักเรียกทรัพย์ ผงชัยวรมันตร์
 • นางกวักเรียกทรัพย์ ผงชัยวรมันตร์
 • ชุดพระผงชัยวรมันตร์
 • พระครูวิโรจน์ รุ่นสร้างโบสถ์
 • พระครูวิโรจน์ ฉลองโบสถ์
 • พระพิฆเณศวร์ ปี 29
 • พระกริ่งองค์ตื้อ
 • พระยอดธงองค์ตื้อ
 • พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อทองผสม
 • พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อทองผสม
 • เหรียญ ๗๒ ปี ๓ พิมพ์
 • เหรียญ ๘๐ ปี
 • เหรียญ ๘๐ ปี (หลังหลวงพ่อเงิน)
 • เหรียญเจ้าคุณรุ่นแรก
 • ผ้ายันต์พระพิฆเณศวร์
 • ตะกรุดโลหะผงชัยวรมันตร์
 • บักหลอด
 • ผ้ายันต์ปราบเวียงจันทน์
 • พระพิฆเณศวร์เนื้อผง
 • หลวงพ่อเงิน ผงเสน่ห์จันทร์ขาว
 • หลวงพ่อเงิน เนื้อดินวัดป่าพิฆเณศวร์
 • หลวงพ่อเงิน ผงเสน่ห์จันทร์แดง
 • พระพิฆเณศวร์ ผงเสน่ห์จันทร์ขาว
 • พระพิฆเณศวร์ เนื้อดินวัดป่าพิฆเณศวร์
 • พระพิฆเณศวร์ ผงเสน่ห์จันทร์แดง
 • ชุดหลวงพ่อเงิน ปัดทอง พิมพ์ใหญ่
 • ชุดหลวงพ่อเงิน ปัดทอง พิมพ์เล็ก
 • รวมชุดหลวงพ่อเงิน ปิดทอง
 • เนื้อดินวัดป่าพิฆเณศวร์ ปัดทอง
 • เสน่ห์จันทร์ ปัดทอง
 • เสน่ห์จันทร์ขาว ปัดทอง

 

หรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด) รุ่นที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง อุบลราชธานีเหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด) รุ่นที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง อุบลราชธานี

เหรียญหลวงปู่รอด ปี 15 วัดปากน้ำ ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดปากน้ำ

เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และ พระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระเทพมงคลเมธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญแห่งบุญญาภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ซึ่งมีอยู่โดยประการต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ จึงจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทั้ง ๓ ชุด ขึ้นและได้นำเข้าในพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ที่ วัดมหาวนาราม (ป่าใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ เหรียญหลวงปู่คณะกรรมการได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ อย่างละจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ เพื่อให้ประชาชนนำไปสักการบูชาหา เพื่อเป็นสิริมงคล

เหรียญหลวงปู่รอด ปี 15 ในพิธีเดียวกัน โดยรวมพระเกจิอาจารย์ เมืองอุบลราชธานี ได้นำเข้าในพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ที่ วัดมหาวนาราม (ป่าใหญ่) มีออกอยู่ 3 วัน

 • วัดด้ามพร้า
 • วัดก้านเหลือง
 • วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดปากน้ำ)

หลวงตาจันทร์  (พระครูพัฒนกิจวิมล, พระมงคลธรรมวัฒน์ ) ได้จัดสร้างใน ปี 2515 จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ เขาพิธีใหญ่ พระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง ของเมืองอุบลฯ อาทิเช่น หลวงปู่มี ญาท่านสวน ฯลฯ  เพื่อให้ประชาชนนำไปสักการะ บูชาและเพื่อหาทุนดำเนินการก่อสร้าง พระอุโบสถ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง

หลวงตา บุญจันทร์ ท่านเคยเป็นศิษย์ หลวงปู่รอด เมื่อคราวเป็นสามเณร ได้ตระหนักให้ความสำคัญในพุทธคุณ ท่านได้นำเหรียญ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดปากน้ำ) ไปถวาย หลวงปู่ผาง วัดอุดคงคารีรีเขตต์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพระอาจารย์กัมมัฏฐานผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่างเสน่ห์มหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชน เพื่อให้ท่านทำพิธีปลุกเสกซ้ำให้อีก เพิ่มพุทธคุณ และหลวงปู่ผางท่านก็ได้มีเมตตานุเคราะห์ปลุกเสกให้ด้วยดีสมเจตนารมณ์ของผู้สร้างทุกประการ

เหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด) รุ่นที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง อุบลราชธานี ปี 2517 เหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด) รุ่นที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง อุบลราชธานี ปี 2517

พระครูพัฒนกิจวิมล รุ่นแรก พระครูพัฒนกิจวิมล รุ่นแรก

พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

เหรียญออกโดยพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ปี 2529เหรียญออกโดยพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ปี 2529

 

สถานที่สำคัญ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

เฟสบุ๊ค วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง : https://www.facebook.com/watpaknumubon/