ประเพณีแห่ หลวงพ่อเงิน 700 ปี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน 700 ปี ปากน้ำ บุ่งสระพัง และ บุญผะเหวด “พระเวส” 4 วัน 3 คืน ระหว่าง 13-14-15-16 เมษายน ของ ทุก ๆ ปี. กำหนดการ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน 700 ปี ปากน้ำ บุ่งสระพัง และ บุญพระเวส

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมทำบุญประจำปี แห่ หลวงพ่อเงิน และ สมโภชพระ ระหว่าง วันที่ 13-16 เมษายน ทุกๆ ปี กำหนดการ เทศกาล ประเพณี นมัสการหลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ อุบลราชธานี พระพุทธรูปเชียงแสนล้านช้าง อายุ ๗๐๐ ปี ที่ถูกขุดพบจากการนิมิต พุทธศักราช ๒๕๑๕ ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน 700 ปี ปากน้ำ บุ่งสระพัง

วันที่ ๑๓ เมษายน พิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงิน

 • เวลา ๐๘.๓๙ น. – พิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงินจากวัดป่าพระพิฆเณศวร์ (สถานที่ถูกขาดพบหลวงพ่อเงิน ทางลง
  หาดบุ่งสระพัง เข้าสู่ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ในพิธีประกอบด้วยขบวนต้นเงินตามแบบ โบราณ อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
  – พิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงินขึ้นประดิษฐาน
 • เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพล
 • เวลา ๑๘.๐๐ น. – พิธีบวชชีพราหมณ์ และเริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษกไปตลอดคืน

วันที่ ๑๔ เมษายน พิธีกตัญญุตามหาสงกรานต์

 • เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้า
  – พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการ ปิดทองหลวงพ่อเงิน และสรงน้ำพระ ตลอดวัน
  – ร่วมเป็นกำลังใจการประกวดร้องเพลงธรรมะ ประกวดร้องสารภัญญะ และประกวดคำ
  อาราธนาในพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ
 • เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพล
 • เวลา ๑๓.๐๐ น. – พิธีกตัญญุตามหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  – กลางคืนมีมหรสพสมโภชตลอดคืน

วันที่ ๑๕ เมษายน พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันบูรพาจารย์

 • เวลา ๐๗.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเช้า
 • เวลา ๑๐.๐๐ น. – พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย หลวงพ่อเจ้าคุณ พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) และ
  อดีตบูรพาจารย์
 • เวลา ๑๕.๐๐ น. – พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง และเทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน
  วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๔.๐๐ น. – เริ่มเทศน์มหาชาติไปตลอดวัน

ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน 700 ปี ประจำปี 2560 และ ขบวนสัญญาบัตร พัดยศ อุบลราชธานี

ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน 700 ปี ประจำปี 2556

ประเพณี อีสาน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง