ประเพณี อีสาน แห่หลวงพ่อเงิน 700 ปี

ประเพณี อีสาน อุบลราชธานี

ประเพณี ประจำปี ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ได้สืบทอด ประเพณี อีสาน สำคััญต่าง ๆ ที่สืบทอด กันมายาวนาน จาก บรรพบุรุษ ครั้งโบราณกาล และ ประเพณี ประจำปี ต่าง ๆ ตามลำดับ เดือน ประเพณี ตลอดปี

ประเพณี อีสาน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง