คุณ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ ดารานักแสดง ซุปเปอร์สตาร ขวัญใจมหาชน ดาราผู้ใจบุญ ได้มาร่วมทำบุญ ประเพณีหลวงพ่อเงิน 700 ปี
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี
คุณ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ พระเอก ขวัญใจ มหาชน ใจบุญ อัธยาศัยดี เป็นกันเอง กับชาวบ้าน คุณหนุ่ม ศรราม ได้สละเวลาอันมีค่า เพราะปรกติ ทุก ๆ ครั้ง ในช่วง เทศกาล ดังกล่าว ทาง คุณหนุ่ม ศรราม จะมีงาน Show ตัว หรือ งาน Event ต่าง ๆ ในช่วง เทศกาล สงกรานต์ วันหยุดระยะยาว อยู่แล้ว

ศรราม เทพพิทักษ์ ทำบุญ สักการะ หลวงพ่อเงิน 700 ปี วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี
ศรราม เทพพิทักษ์ ทำบุญ สักการะ หลวงพ่อเงิน 700 ปี วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี
ในการร่วมทำบุญครั้งนี้ คุณ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ ได้ ยกเลิก งานทั้งหมด เพื่อที่ จะมา ร่วมงาน แห่หลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ครั้งนี้ นั่น คือ เป็นการเสียสละ อันยิ่งใหญ่ อัน สืบเนื่องมาจาก ความศรัทธา ของ คุณ หนุ่ม ศรราม และ มาร่วมทำบุญ แห่หลวงพ่อเงิน ประจำปี พร้อม ถวายระฆังทอง และ ส่งเสริมเยาวชน โดย คุณ หนุ่ม ศรราม ได้แจก อุปกรณ์กีฬา แก่ โรงเรียน สำหรับ เยาวชน นักเรียน หมู่บ้าน ปากน้ำ บุ่งสระพัง และ หมู่บ้านใกล้เคียง ใน งาน แห่หลวงพ่อเงิน ณ วัดปากน้ำ ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ขอ ขอบพระคุณ อย่างยิ่ง ที่ คุณ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ และ ผจก.ส่วนตัว คุณตูน ได้มาร่วมงาน พิธีแห่ หลวงพ่อเงิน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี
ชาวปากน้ำ บุ่งสระพัง รู้สึกซาบซึ้ง ต่อคุณงามความดี ครั้งนี้ ขอให้ คุณหนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ และ คุณ ตูน ( ผจก.ส่วนตัว ) ประสบแต่สิ่งดี งาน สุขภาพ แข็งแรง คิดสิ่งใดตามใจปราถนา มีชื่อเสียง โด่งดัง กึกก้อง กังวาน และยานนาน ดุจดั่ง ระฆังทอง ที่ คุณ หนุ่ม ศรราม ได้ ถวาย เป็น ศาสนสมบัติ และ ธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง อันเกิดจากผลบุญ ครั้งนี้