คุณอรุณี, คุณ นุ่น วรนุช,ต็อด ปิติภิรมณ์ภักดี, หนิง ปณิตา บี มาติกา และ คณะ  ได้มาร่วมงาน พิธีแห่ หลวงพ่อเงิน 700 ปี 2553 ที่ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ใน วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553 ใน นาม ของ ชุมชนชาวบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ขอให้ คุณ นุ่น วรนุช,ต็อด ปิติภิรมณ์ภักดี,
หนิง ปณิตา บี มาติกา พร้อมด้วย คุณอรุณี และ คณะ ได้ประสบแต่สิ่งดี งาน สุขภาพ แข็งแรง คิดสิ่งใดตามใจปราถนา มีชื่อเสียง โด่งดัง กึกก้อง กังวาน ยาวนาน เคียงคู่ประชาชน และ ธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง อันเกิดจากผลบุญ ครั้งนี้