15 ม.ค.61 พระราชกิจจาภรณ์ เลขาเจ้าคณะภาค10
ชมวัดเก่าบ้านเหนือกุดลาดให้คำแนะนำให้ตั้งเป็นวัดตามระเบียบซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่เศษ
ที่มาของข่าว: เฟส สำนักงานหมอลำสนธยา ธุรกิจบันเทิง