ขอเชิญ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนปิดทองคำเปลว พระพุทธมงคลโสฬสญาณวิเศษศักดิ์ศิทธิ์ สัมฤทธิ์ผลบันดาลโชคสมปราถนา

ขอเชิญ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี

เพื่อสมทบทุนปิดทองคำเปลว พระพุทธมงคลโสฬสญาณวิเศษศักดิ์ศิทธิ์ สัมฤทธิ์ผลบันดาลโชคสมปราถนา

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตั้งองค์กฐิน และ พิธีสมโภชองค์กฐิน
วันอาทิตาย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พิธีทอดผ้ากฐิน

ประธานอุปถัมภ์
คุณพ่อเกิน คณแม่หนูเพชร วงศ์ชะอุ่ม

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระมหาไพทูล ชุตินธโร 084-8771327
พระใบฎีกา สมาน ถาวโร 088-5976459