ขอเชิญพุทธศาสนิกชน สักการะ ไหว้พระหลวงพ่อเงิน 700 ปี วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง เพียง 15 -20 นาทีจากสนามบิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยชั้นเส้นทาง ถนนสมเด็จ ( อุบล ฯ – ตาลสุม ) หลวงพ่อเงิน 700 ปี   เป็น สัญลักษณ์ แห่ง วัฒนธรรม และ มหาศรัทธา เป็นที่รวมจิตใจ ของ พุทธศาสนิกชน  ทั่วไป รวมทั้ง นักท่องเที่ยว  ที่ได้มาเที่ยวชม อุบลราชธานี หรือ มาเที่ยวประเทศลาว ก่อน กลับ สู่ภูมิลำเนาเดิม มักจะมาแวะ กราบไหว้ นมัสการ หลวงพ่อเงิน ณ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง เป็นประจำ, ทุก ๆ ปี วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน  จะมีงาน ประเพณีแห่ หลวงพ่อเงิน ประจำปี , อันสืบเนื่องมากจาก แรงศรัทธา และ ปาฏิหารย์ ของ หลวงพ่อเงิน 700 ปี  จะมี ผู้มาร่วมงานประชาชน จากสารทิศ มาร่วมงาน ทั้ง ดารา และ ผู้มีชื่อเสียง รวมทั้ง สื่อมวลชน ต่าง ๆ อาทิเช่น  รายการทีวี นิตยสาร ต่าง ๆ ต่างมีความสนใจ ในการทำเรื่องราว ความศรัธา ปาฏิหารย์  ของ หลวงพ่อเงิน เป็นประจำ,  หลวงพ่อเงิน 700 ปี เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนล้านช้าง อายุ 700 ปี เป็น พระชัยหลังช้าง หนึ่งเดียวแห่งอีสาน หลวงพ่อเงิน เป็น พระพุทธรูป ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย แห่งค่ายนักรบในอดีต ได้ขุดพบ ณ จุดไกล้เคียง ค่ายดอนมดแดง ณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ริมแม่น้ำมูล หลวงพ่อเงิน ได้ขุดพบเมือง ปี พ.ศ. 2515 ภายหลัง ลำแสงประหลาด พุ่งขึ้นใส่ เครื่องบิน ทหารอเมริกัน ใน ขณะบินลาดตระเวน บริเวณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ และ โดยการ นิมิตร จาก พระมงคลธรรมวัฒน์ พระผู้มีปฎิปทา ผู้นำด้านการพัฒนา ชุมชน และ เป็นที่เคารพนับถือ ของ ศิษยานุศิษย์ ทุกทั่วสารทิศ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/hTDki2