โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา

เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร หรือกุลบุตรที่อยากบวชเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4  และรับโอนย้ายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร.081-3936947

โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา-รับสมัครนักเรียน