ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะโรงครัว วัดบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะโรงครัว วัดบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ เดิมเป็นวัดร้างอยู่กลางป่าในดงพระคเณศ เพิ่งได้รับยกขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา จึงยังขาดเสนาสนะสำหรับปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยบูรณะโรงครัว และเสนาสนะอื่น ๆ ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ติดต่อร่วมทำบุญ

พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านบาก
☎️ 084 877 1327

หมายเลขบัญชี
ธนาคาร : ออมสิน
สาขา. : อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี. : วัดบ้านบาก
เลขบัญชี : 020200307773