เจดีย์บุ่งสระพัง ณ หาดบุ่งสระพัง ตั้งอยู่ ณ หาดบุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความเป็นมา ประเพณี ที่เกี่ยวข้อง เจดีย์บุ่งสระพัง,เจดีย์บุ่งสระพัง เป็นสถานที่ ประกอบพีธี บุญตบประทาย บุญเนาว์ ก่อเจดีย์ทราย ที่ บุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บุญตบประทาย บุญเนาว์ ก่อเจดีย์ทราย ณ เจดีย์บุ่งสระพัง เป็นอีกหนึ่ง วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมา ชั่วอายุคน นับร้อยปี ครั้งโบราณกาล นับตั้งแต่ ได้ก่อตั้งหมู่บ้าน ขึ้นมา ก็ต้องมี ประเพณีก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย บุญเนาว์ )
เป็นประจำทุกปี หลังจาก เทศกาลสงกรานต์ ก็จะมี บุญก่อเจดีย์ทราย ตบประทาย กิจกรรม บุญตบประทาย บุญเนาว์ ชาวบ้านนิมนต์ จะ พระภิกษุ สามเณร มาฉันภัตตาหารเพล (ฉันข้าวป่า )หลังจากนั้น ชาวบ้านรับประทานอาหารพร้อมกัน เชื่อมความสามัคคี ชุมชน และร่วมก่อเจดีย์ทราย และ สรงน้ำ พระภิกษุ สามเณร รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ไปร่วมทำบุญ ก่อเจดีย์ทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/pKgUrY