ขออนุโมทนาบุญ กับ อาจารย์ มาลิณี บุญกอ ถวายปัจจัยบำรุงวัดวาอาราม วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

“ครู มาลิณี บุญกอ แม่ครู แห่งชุมชน บ้านปากน้ำ”

ถวายปัจจัยบำรุงวัด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลท่านและครอบครัวและญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต

มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว

จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ….สาธุ…_/\_

ที่มาของข่าว : วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี
https://www.facebook.com/watpaknumubon