ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมเป็น เจ้าภาพ เทพื้น ศาลาปฏิบัติธรรม วัดปากน้ำ บุ่งสระพังเพื่อประโยชน์ไว้ใน พระพุทธศาสนา

ศาลาปฏิบัติธรรม วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

 

อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรม

โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ
บุคคลใดให้ที่พักอาศัย บุคคลนั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

การสร้างที่พักอาศัยถวายแด่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ให้อายุ วรรณะ สุข พละเรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรค ผล นิพพานเพราะเมื่อพระสงฆ์มีสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบาย แล้วตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนอบรมตนเอง มีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากเพียงใด ท่านก็จะนำความรู้ที่เกิดจากการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติจนถึงขั้นปฏิเวธไปเผยแผ่แก่ชาวโลกต่อไปสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลแห่งการให้ของเราผู้มีส่วนสนับสนุนพระพุทธศาสนา ก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของเราเอง ให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญเช่นนั้นด้วยทุกประการ
ผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า…ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
การให้ที่พักอาศัยนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่พระพุทธองค์เคยตรัสว่า “ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” แต่คำว่า “ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” นั้น
“บุคคลให้อาหาร ชื่อว่า…ให้กำลัง
ให้ผ้า ชื่อว่า…ให้วรรณะ
ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า…ให้ความสุข
ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า…ให้จักษุ
ผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า…ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง”
ให้อาหาร ชื่อว่า…ให้กำลัง หากอดอาหารหลายวัน พละกำลังจะถดถอย แต่หากได้กินอาหาร เรี่ยวแรงกำลังก็ฟื้นฟูกลับมา
ให้ผ้า ชื่อว่า…ให้วรรณะ วรรณะ หมายถึง ผิวพรรณ แม้หน้าตาดี มีรูปงาม แต่หากไม่มีผ้าสวมใส่หรือใส่ผ้าที่สกปรกก็ไม่น่าดูแต่ถ้าหากมีผ้าที่ดีไว้สวมใส่ บุคคลนั้นก็จะแลดูงดงามเจริญตาเจริญใจ เพราะชุดที่สวมใส่นั้นทำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น
ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า…ให้ความสุข เกิดความสุขจากความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า…ให้จักษุ คนเราถึงแม้มีดวงตาก็ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้แต่แสงประทีปจะเป็นตัวช่วยให้ดวงตามองเห็นในความมืดได้
ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่า…ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง หมายถึง การให้ที่อยู่อาศัยเพียงข้อเดียวนั้นถือว่าเป็นการให้ที่ครบอานิสงส์ทั้ง ๔ ข้อข้างต้น ครอบคลุมตั้งแต่ให้กำลัง ให้วรรณะให้ความสุขเป็นต้น

รายละเอียดที่มาจาก : https://www.facebook.com/pages/หลวงพ่อเงิน-700ปี-วัดปากน้ำ-อุบลฯ/572977726058162?nr