"วันจตฺตสลฺโลรำลึก" ครบรอบ 16 ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) อดีตเจ้าคณะตำบลกุดลาด , อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)และ พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์) โดย คุณไพที่ พิชัยสวัสดิ์ - คุณฐานิตา สามัคคี คุณฎาพ์วี พิชัยสวัสดิ์ - พร้อมครอบครัว ประธานกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิชเณศวร์) บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี