วัดบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิพระสงฆ์ วัดบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์

วัดบ้านบาก หรือ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ เดิมเป็นวัดร้างอยู่กลางป่าใหญ่ เพิ่งได้รับยกขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา จึงยังขาดเสนาสนะสำหรับปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสร้างเสนาสนะ และกุฏิที่พักสงฆ์สำหรับการเจริญภาวนา ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ติดต่อร่วมทำบุญ
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดบ้านบาก
☎️ 084 877 1327

ธนาคาร : ออมสิน
สาขา. : อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี. : วัดบ้านบาก
เลขบัญชี : 020200307773

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Watbanbak1