ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์บูรณะศาลวัดป่าพระพิฆเณศวร์(วัดป่าบ้านบาก)

ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สถานที่ขุดพบหลวงพ่อเงิน)

อุปกรณ์สำหรับการบูรณะที่ยังขาด ประกอบด้วย

1) ค่าอิฐมอญเผาแกลบโบราณ ขนาด 15×30 จำนวน 2000 ก้อน ๆ ละ 16 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 32,000 บาท

2) ปูนก่ออิฐมอญโบราณ 20×125=2,500 บาท

3)เสาจำนวน 8 ต้น รวมเป็นเงินค่าเทเสาและคาน จำนวน 18,000 บาท

4)ค่าเลื่อยไม้วางคานและโครงหลังคา จำนวนเงิน 12,000 บาท (มีผู้บริจาคต้นไม้ ทางวัดจ่ายค่าเลื่อยไม้แปรรูป)

5)กระเบื้องปูพื้น 30×30 จำนวน 60 กล่อง = 12,000บาท

6)ปูนก่อปูกระเบื้อง 40×125= 5,000บาท

7)แรงงานช่างชาวบ้านร่วมกันออกแรง ในการบูรณะ โดยไม่มีค่าช่าง ทางวัดจัดหาอาหารเลี้ยง

รวมเป็นเงินค่าอุปกรณ์ จำนวน 89,100 บาท (แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

__________________

ติดต่อร่วมทำบุญ
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านบาก
☎️ 084 877 1327

ธนาคาร : ออมสิน
สาขา. : อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี. : วัดบ้านบาก
เลขบัญชี : 020200307773
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08Jx3pgiVuZqrW7u8SYSMizWoZQ829NLDaVzkFMsQKrpgJLW5YQ72rcUC1S4pNFUul&id=100082292885468&mibextid=qC1gEa