พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดอุบลราชธานี 

บริจาคเงิน ให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดหาชุด PPE

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 น. พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดหาชุด PPE ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโรคโควิด 19 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนในการรับบริจาค นายวิรอด. ไชยพรรณา. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวก ในโอกาสที่พระคุณท่านมาแสดงธรรมเทศนา ในงาน ” 7 ปี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แก้ทุกข์ชาวบ้าน สนองงานแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาของข่าว

https://www.facebook.com/w.thamnoo

https://www.facebook.com/watpaknumubon/