ขอเชิญ พี่น้องชาวบ้านปากน้ำ ทุกคน ร่วมส่งใจ และ บริจาคสิ่งของ ของแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้านุ่งห่ม ให้พี่น้อง ประเทศลาว บ้านใกล้เฮือนเคียง พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย (27 กรกฏาคม 2561) ที่จะรวบรวมสิ่งของบริจาค ทั้งหมด เพื่อไปส่งถึง พี่น้องชาวลาว ที่ประสบภัย เขื่อนแตก ณ ตอนนี้ ติดต่อประสานงานได้ที่ คุณภักดิ์ดี เฟส. ดี ประชุมรักษ์ https://www.facebook.com/prachumruk?fref=pb&hc_location=friends_tab