พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กุฏิรับรอง วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาจากเพจ : หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ปี วัดปากน้ำ อุบลราชธานี