พิธีต้อนรับแสดงมุทิตาแด่

พระมหา ไพทูล ชุตินฺธโร

ใบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดป่าพิฆเนศ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีต้อนรับแสดงมุทิตา แด่พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร ใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าพิฆเนศ พร้อมแห่ขบวนตั้งแค่โรงเรียนบ้านปากน้ำ มีผู้ใหญ่บ้าน ทายกทายิกา ชาวบ้านปากน้ำมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าวเพจ : ข่าวสารบุญประเพณี จ.อุบลราชธานี,หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ปี วัดปากน้ำ อุบลราชธานี