บ้านปากน้ำ บ้านเฮา ได้ร่วมใจกัน สืบสานประเพณีอีสาน บุญคูณลาน (กุ้มข้าว) สู่ขวัญข้าว ประเพณี เก่าแก่ ที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นานมนาน จนถีง ปัจจุบัน


ที่มาจาก เฟส พิสิทธิ์พงษ์ อุบล