บุญมหาสังฆทานเผือก-มัน และมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ประจำปี 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี