วันนี้ บ้านเฮา ได้ร่วมแฮง ร่วมใจ พากัน ทำบุญ ถวายเพลพระ ณ.ท่าน้ำวัดท่าน้ำคำ (บุ่งสระพัง) เพื่อเป็นสิริมงคล บ้านเฮา
ภาพข่าว จากเฟส : พิสิทธิ์พงษ์ อุบล