ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๕ อุทิศถวาย “พระมงคลธรรมวัฒน์” (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)