ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๕ อุทิศถวาย “พระมงคลธรรมวัฒน์” (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๕ อุทิศถวาย “พระมงคลธรรมวัฒน์” (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ #ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๕ “พระมงคลธรรมวัฒน์”

🔵ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ไทยธรรม ภัตตาหารเพลพร้อมกัน ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
🔵เวลา ๑๐.๐๐ น. – สวดพระพุทธมนต์
– ถวายเครื่องไทยธรรม
– ถวายภัตตาหารเพล
– กรวดน้ำรับพร/ร่วมรับประทานอาหาร/เสร็จพิธี
👉 ติดต่อสอบถาม
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
โทร. ๐๘๔ ๘๗๗ ๑๓๒๗
พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี
โทร. ๐๘๐ ๕๔๘ ๖๕๙๕
👉 หรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
🔵ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอุบลราชธานี
🟠ชื่อบัญชี ทุนนิธิการศึกษาพระมงคลธรรมวัฒน์
🔴เลขที่ 305-2-51354-0