ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองล่ะ 100 บาท เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารปฏิบัติธรรม

ในเทศกาลนมัสการ ปิดทอง สรงน้ำ หลวงพ่อเงิน 700 ปี
ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 -16 เมษายน 2562

ด้วย วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ได้กำหนดจัดงานมัสการปิดทอง สรงน้ำ หลวงพ่อเงิน 700 ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูป สำคัญศักดิ์สิทธิ์ของวัด ขึ้นระหว่าง 13-16 เมษายน 2562 และได้จัด ทอดผ้าป่าสามัคคี กองล่ะ 100 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
จึงเรียนเชิญท่านสาธุชนได้ร่วมเจ้ากองบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี กลองล่ะ 100 บาท ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเอกสาร ต่าง ตามเอกสาร ด้านล่างนี้

กำหนดการ

ซองผ้าป่า

ภายใน ซองมีพระเหรียญ และ ธนบัตร ขวัญถุง ในซองผ้าป่า เพื่อมอบให้ผู้ร่วมทำบุญ ” ขออนุโมทนาบุญ กับ พุทธศาสนิกชน ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ มาในครั้งนี้ “