ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕

🟢ข้าพเจ้านางสาวลัขณา สุวรรณธารารังษี พร้อมครอบครัว
ได้มีศรัทธาน้อมนำผ้ากฐิน มาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาส

วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ( แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ )
ขอพระคุณเจ้าผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้
ได้โปรดอนุโมทนา และอนุเคราะห์ให้สำเร็จกุศลเจตนาของข้าพเจ้า เทอญ
🔴ร่วมทำบุญได้ที่ 🔴

🟠ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอุบลราชธานี
ชื่อบัญชี ทุนนิธิการศึกษาพระมงคลธรรมวัฒน์
เลขบัญชี 305-2-51354-0
🔵ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)
เลขบัญชี 322-1-224842

🔴ติดต่อสอบถาม🔴
◽️พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านบาก
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
โทร.084-877-1327
◽️พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)
โทร.080-548-6595