ทอดกฐินสามัคคี ออนไลน์ วัดป่าบ้านบาก

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์

และบูรณปฏิสังขรภายในวัดฯ

กำหนดทอดถวายใน

📌วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖📌
ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์)
ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ติดต่อร่วมทำบุญ

พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านบาก
☎️084 877 1327
ธนาคาร : ออมสิน
สาขา. : อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี. : วัดบ้านบาก
เลขบัญชี : 020200307773
รบกวนส่งสลิปการโอน พร้อมแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ของท่าน มาได้ที่ https://www.facebook.com/Watbanbak1
ท่านใดจะร่วมมากร่วมน้อย ก็สามารถส่งสลิป เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกันได้ เพื่อจะได้
“เป็นบุญต่อบุญ กันในอนาคต”
  1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
  2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
  3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
  4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
  5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
  6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ
______________
ติดตามข่าวสารจากเพจ : https://www.facebook.com/Watbanbak1
___________
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐสูงสุด
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัว
ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์
และบูรณปฏิสังขรภายในวัดฯ