อะเมซิ่ง ปากน้ำ ดอกไม้ ที่หาชมได้ยาก…..ชมทุ่ง ดอกสามพันตา ณ บริเวณยอดบุ่งสระพ้ง ปากน้ำ อุบล เบ่งบานปีละครั้ง ขอเชิญ แวะเทียวชม
ที่มาจากเฟส : พิสิทธิ์พงษ์ อุบล