ดงเจ้าปู่ตา บุ่งสระพัง แห่ง ชุมชน บ้านปากน้ำ แหล่งศึกษา พันธุ์ไม้ธรรมชาติ, ดงเจ้าปู่ตา บ้านปากน้ำ อีก หนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว เชิงนิเวศศึกษา เป็น แหล่งศึกษา พันธ์ไม้ธรรมชาติ ป่าดงธรรมชาติ ประมาณ 10 ไร่ ริมบุ่งสระพัง , ดง เจ้าปู่ตา ณ ปัจจุบัน เป็นพื้นที่ ป่าสงวน ที่ ยังคง ความอุดมสมบูรณ์ แห่ง ป่าธรรมชาติ เหลือไว้ ให้ อนุชน รุ่นหลัง ปากน้ำ บุ่งสระพัง และ ชุมชนใกล้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/dGGg1V