ชาวบ้านปากน้ำ พร้อมใจสร้างบ้านให้ปู่ตาท่าน้ำคำ และ ได้ทำพิธีมอบบ้าน ในวันนี้ 28 มีนาคม 2561 พร้อมการแสดงกลองยาว และ หมอลำ