พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา

คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ขึ้น ณ วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีพระเดชพระคุณ พระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบ

ที่มาของข่าวจากเฟส : Phra Sriwisut Kantasilo Thamnu