คุณตาเป๊ก สิงห์ธรรม ศิษย์เอกฆราวาสของ ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม

ได้จัดสร้าง เหรียญวัตถุมงคล มอบถวายวัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)

เพื่อร่วมปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) และได้มีพิธีปลุกเสก ณ วัดบ้านค้อ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เวลา ๐๙.๕๙ น. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สำหรับผู้สนใจร่วมสร้างบุญ สร้างบารมีกับคุณตาเป๊ก เปิดให้บูชา เหรียญละ ๑๐๐ บาท มีจำนวนจำกัด
สอบถามที่ วัดปากน้ำ โทร.๐๘๔ ๘๗๗ ๑๓๒๗