ขออนุโมทนาบุญ

กับทุกท่าน ที่บริจาคปัจจัยช่วยเหลือใน การสร้างกุฏิที่พักพระภิกษุสามเณร

ที่เกิดไฟไหม้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กุฏิที่สร้างไกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้.

ขอเดชแห่งพุทธบารมีหลวงพ่อเงิน จงช่วยคุ้มอภิบาลรักษา ให้อุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทุกท่าน พร้อมครอบครัว จงเจริญด้วยมงคลจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ ประสงค์ในกิจการงานใด ขอจงสำเร็จดังมโนรถปราถนา ร่ำรวยทั้งโภคสมบัติและธรรมสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิจ เทอญ.

ภาพเหตุการณ์ ไฟไหม้  (๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ภาพเหตการณ์ไฟไหม้

ภาพ กุฏิที่พัก ที่สร้างใหม่ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

https://www.facebook.com/watpaknumubon