โรงเรียนบ้านปากน้ำ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
ทีมา Facebook โรงเรียนบ้านปากน้ำ อุบลราชธานี บน