ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์
และซื้อดินถมที่ดินภายในวัด
กำหนดทอดถวายใน
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ วัดบ้านบาก (วัดป่าพระพิฆเณศวร์) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

🔴#ท่านใดที่ร่วมทำบุญแล้ว🔴
รบกวนส่งสลิปการโอน พร้อมแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ของท่าน มาได้ที่ https://www.facebook.com/Watbanbak1

ท่านใดจะร่วมมากร่วมน้อย ก็สามารถส่งสลิป เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกันได้ เพื่อจะได้
“เป็นบุญต่อบุญ กันในอนาคต”

#อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน

1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ
——————–
ติดต่อร่วมทำบุญ
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านบาก
☎️ 084 877 1327
ธนาคาร : ออมสิน
สาขา. : อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี. : วัดบ้านบาก
เลขบัญชี : 020200307773

ติดตามข่าวสารจากเพจ : https://www.facebook.com/Watbanbak1