บ่อน้ำผุด น้ำโจ้ก ดงเจ้าปู่ตา บุ่งสระพัง ” บ่อน้ำโจ้ก ไม่เคย หยุดนิ่ง “

บ่อน้ำผุด หรือ น้ำโจ้ก แห่ง ดงเจ้าปู่ตา บ่อน้ำผุด หรือ น้ำโจ้ก ดงเจ้าปู่ตา แวดล้อม กลาง ความอุดมสมบูรณ์ ของ ธรรมชาติ ใน ดงเจ้าปู่ตา เป็น แหล่งน้ำ สำหรับดื่ม และใช้มานับหลายปี สำหรับชาวบ้าน ไปหาปลา ทำนา ทำไร่ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ล้วนต้องอาศัย น้ำดื่มจาก บ่อน้ำโจ้ก แห่งนี้เรื่อยมา
ความเป็นมา บ่อน้ำโจ้ก ดงปู่ตา ไม่มีใคร รู้ว่า น้ำโจ้ก ใสสะอาด ไหลไม่เคยหยุดนี้ ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ เมื่อไหร่  และใคร เป็นคน ค้นพบครั้งแรก ไม่มีหลักฐาน ที่แน่ชัด มีเพียงแต่ หลักฐาน จาก การ สอบถาม จาก คนเฒ่า คนแก่ ใน หมู่บ้าน โดย ได้รับคำ ตอบว่า ” เกิดมา ก็เห็น บ่อน้ำผุดเลย และ ไม่เคยเห็น บ่อน้ำผุด ดงเจ้าปู่ตา หยุดไหล สักครั้งหนึ่ง “น้ำโจ้ก ไม่เคย หยุด ไหลนิ่ง ด้วย เหตุผล และ สันนิษฐาน จาก หลักฐาน บวกกับประวัติศาสตร์ ย้อนอดีต เมื่อครา อาณาจักรขอม เจริญร่งเรือง ใน ยุคนั้น ยังไม่มี ประเทศ ไทย ลาว เขมร พม่า มีเพียง แคว้นสุวรรณภูมิ ว่า และ เมื่อคราวครั้งอดีต ใน ยุคอาณาจักรขอม เจริญรุ่งเรือง บ่อน้ำผุด ดงปู่ตา บ้านปากน้ำ เป็น น้ำบ่อ อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ทาง ศาสนาพราหมณ์ อันเนื่องจาก บ่อน้ำผุด แห่งนี้ ตรงตาม หลักพิธีกรรม ศาสนา พราหมณ์ นั่นคือ หากสถานที่ใด เป็น ศาสนสถาน ในการ ประกอบพิธีกรรม ของ ขอม ในระยะ ใกล้เคียง แห่งสถานที่แห่งนั้น จะต้องมี น้ำผุด บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง เป็น องค์ประกอบพิธี อันสำคัญ อย่างหนึ่ง ในการใช้ ประกอบพิธี ทางศาสนา ของ พราหมณ์ จะเห็นได้ว่า น้ำโจ้ก หรือ น้ำผุด อยากที่ หลงเหลือ อยู่ ใน ยุคปัจจุบัน นับจากอดีต บ่อน้ำโจ้ก เป็น น้ำผุด ธรรมชาติ ที่ไม่เคย หยุดไหล นิ่ง จาก อดีต จน ถึงปัจจุบัน ตามความเชื่อทาง ศาสนาพราหม์ มีความเชื่อว่า เป็น น้ำ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหล มากจาก ภูเขาหิมาลัย หรือ เขาไกรลาส ซึ่ง พระศิวะ ประทับอยู่ ที่นั่น น้ำที่ได้ จาก บ่อน้ำ

ผุด น้ำโจ้ก จึงถูก นำมาใช้ใน พิธีทางศาสนา อาทิเช่น ทำน้ำมนต์ ประพรม , เห็น น้ำผุด ที่ บุ่งสระพัง แล้ว ชวนให้นึกถึง บ่อน้ำผุด ที่ วัดภู จำปาสัก ประเทศลาว ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนสถานฮินดู ในยุคอาณาจักรขอม เจริญรุ่งเรือง และ นับถือ ศาสนาฮินดู มีความเชื่อ ประกอบพิธี การบูชาเทพเจ้า ฮินดู อย่างเคร่งครัด ก่อน พุทธศาสนา จะเข้ามาแทน และ อีกที่คือ บ่อน้ำโจ้ก ที่ใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ ชื่อดัง ที่ วัดเทมปักสิริงค์ Tempaksiring Temple ที่ บาหลี อินโดนิเซีย ที่ ดึงดูด นักท่องเที่ยว ทั่วสารทิศ มาสัมผัส บ่อน้ำผุด อันศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำผุด อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเทมปักสิริงค์ Tempaksiring Temple
เกี่ยวกับ บ่อน้ำผุด อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเทมปักสิริงค์ Tempaksiring Temple เป็น วิหารฮินดูศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบ พิธีทางศาสนาพรามหม์ ในราชวงศ์กษัตริย์ เท่านั้น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้มากจาก น้ำผุด ธรรมชาติ ที่ไหล ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้ อาบน้ำ จาก บ่อน้ำผุด ศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ นี้จะสามารถรักษาโรคภัย และจะ ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
บ่อน้ำผุด อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเทมปักสิริงค์ Tempaksiring Temple เป็น วิหารฮินดูศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบ พิธีทางศาสนาพรามหม์ ในราชวงศ์กษัตริย์ เท่านั้น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้มากจาก น้ำผุด ธรรมชาติ ที่ไหล ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้ อาบน้ำ จาก บ่อน้ำผุด ศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ นี้จะสามารถรักษาโรคภัย และจะ ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หากได้มาอาบน้ำ ที่ บ่อน้ำผุดแห่งนี้