ขอเชิญร่วมงานสมโภช ปิดทอง หลวงพ่อเงิน ๗๐๐

ปี ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งยิ่งใหญ่
ในวันที่ ๑๓-๑๔ -๑๕-๑๖ เมษายน ๒๕๖๖


ณ วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ พระมหาไพฑูล☎️ ๐๘๓ ๘๗๗ ๑๓๒๗
๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ชมทิสาวาทศิลป์ นำโดย เดือนเพ็ญ อำนวยพร