เช้าวันนี้(27 พ.ย. 2561) คณะศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุ – สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมกันจัดงานรำลึกถึงบูรพาจารย์ขึ้น ที่วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล น้อมอุทิศถวายแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์(บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ผู้มีนิมิตเห็นพระพุทธรูปเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นปฐพีนานนับหลายชั่วอายุคน ภายหลังได้ถูกนำขึ้นมาโดยการนิมิตของหลวงพ่อฯ และได้ขนานนามเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “หลวงพ่อเงิน 700 ปี” (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี)

 

 

 

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากน้ำพักน้ำแรง น้ำจิตน้ำใจ และความร่วมมือร่วมใจของคณะศิษยานุศิษย์ทุกๆ ส่วน ทุกๆ ฝ่าย… ขอความสุขความเจริญ จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ทุกท่าน ทุกคน เทอญฯ
ที่มาของข่าว และภาพจาก เฟส: วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี