3 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น.ที่ ปากบุ่ง เจดีย์บุ่งสระพัง. ยังไม่หมด เตรียมรับมือพายุลูกใหม่ “คาจิกิ” พายุโซนร้อน ระดับ 3 ที่ เวียตนาม กำลังจะมาถึงบ้านเฮา พรุ่งนี้ วันที่ 4 กันยายน 2562

https://www.paknamubonclub.com