บุญมหาสังฆทานเผือก มัน ประจำปี ๒๕๖๑

ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

พุทธศาสนนิชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี และ พื้นที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมงาน และ พร้อมใจกันร่วมบุญสังฆทานเผือกมัน ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขออนุโมทนากับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้

 


  

  
   
 
   
ที่มาภาพจากเฟสบุ๊ค: Phra Sriwisut Kantasilo Thamnu